Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

demontáž - význam cudzieho slova

rozobratie stroja alebo zariadenia