Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

demoralizácia - význam cudzieho slova

úpadok mravov, uvoľnenie disciplíny a mravov; ochabnutie bojového ducha