Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

denacifikácia – význam cudzieho slova

odstránenie nacistov a ich vplyvu v povojnovom Nemecku