Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

denaturalizácia - význam cudzieho slova

vzdanie sa štátneho občianstva alebo jeho strata