Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dendrológia - význam cudzieho slova

náuka o drevinách, súčasť botaniky