Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

denervácia - význam cudzieho slova

dočasné alebo trvalé vyradenie určitého nervu z funkcie; strata nervového zásobovania určitej oblasti