Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

denitrácia - význam cudzieho slova

odstránenie rozpusteného dusíka z tekutej ocele