Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

denitrácia – význam cudzieho slova

odstránenie rozpusteného dusíka z tekutej ocele