Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

denitrifikácia - význam cudzieho slova

odstraňovanie dusičnanov z vody biologickými spôsobmi