Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

denivelizácia - význam cudzieho slova

odstraňovanie zhodnej úrovne, napr. miezd