Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

denominatívum - význam cudzieho slova

slovo odvodené z podstatného alebo prídavného mena