Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

denotácia - význam cudzieho slova

vzťah výrazu k denotátu, teda k tomu, čo označuje