Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dentála - význam cudzieho slova

zubnica, zubná spoluhláska