Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deontológia - význam cudzieho slova

nevžité označenie etiky ako náuky o povinnosti