Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deontológia – význam cudzieho slova

nevžité označenie etiky ako náuky o povinnosti