Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deoxyribonukleová - význam cudzieho slova

kyselina nukleová kyselina, nositeľ genetických informácií, skratka DNA