Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

depónia - význam cudzieho slova

skládka materiálu, napr. stavebného