Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

depalatalizácia - význam cudzieho slova

strata mäkkosti spoluhlásky, zmena mäkkej spoluhlásky na tvrdú