Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

depergelácia – význam cudzieho slova

proces rozmrazovania večne zmrznutej pôdy