Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

depergelácia - význam cudzieho slova

proces rozmrazovania večne zmrznutej pôdy