Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

depersonalizácia - význam cudzieho slova

odosobnenie