Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

depersonalizácia – význam cudzieho slova

odosobnenie