Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

depilácia - význam cudzieho slova

prirodzené alebo umelé odstraňovanie ochlpenia, vlasov; epilácia