Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

depistáž - význam cudzieho slova

vedomé, cielené, včasné vyhľadávanie nemocných alebo zdrojov chorôb v celej populácii alebo vo vybraných skupinách