Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deponát - význam cudzieho slova

uložená vec, uložená suma, vec v úschove