Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

depopulácia – význam cudzieho slova

vyľudňovanie, vyľudnenie určitého územia; zníženie pôrodnosti