Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deportácia - význam cudzieho slova

vyhostenie, násilné vysťahovanie na prikázané miesto, odsun