Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

depozícia – význam cudzieho slova

uloženie a zverenie do úschovy; zbavenie úradu; písomné svedectvo, miestoprísažné prehlásenie; uloženie, uschovanie, zloženie, zosadenie z trónu