Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

depozitná banka - význam cudzieho slova

banka prijímajúca vklady a cenné predmety do úschovy