Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

depravácia - význam cudzieho slova

výrazné zhoršenie, skaza, úpadok