Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

depreciácia - význam cudzieho slova

znehodnotenie, pokles hodnoty