Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deprimovať - význam cudzieho slova

skľučovať, stiesňovať