Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deprivácia - význam cudzieho slova

strata, zbavenie, nedostatok niečoho; strádanie z nedostatku zmyslových podnetov; dlhodobý nedostatok telesných a psychických potrieb