Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

depurácia - význam cudzieho slova

vymazanie záväzkov z pozemkovej knihy; vyčistenie; odpísanie fiktívnych položiek