Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

depuratívum - význam cudzieho slova

preháňadlo