Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dialektológia – význam cudzieho slova

časť jazykovedy zaoberajúca sa nárečiami, jazykovedné štúdium nárečí