Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dimorfický, dimorfný – význam cudzieho slova

dvojtvarý, vyskytujúci sa v dvoch tvaroch alebo podobách