Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dimorfný – význam cudzieho slova

jestvujúci vo dvoch formách, dvojtvárny