Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dionýzie – význam cudzieho slova

slávnosti na poctu boha Dionýza; hlučná zábava, bujarý večierok; orgie