Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dioráma – význam cudzieho slova

veľkorozmerný obraz s plastickým popredím, panoráma