Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dioráma - význam cudzieho slova

veľkorozmerný obraz s plastickým popredím, panoráma