Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dipódia – význam cudzieho slova

v poézii metrický celok s dvomi stopami