Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

diplégia – význam cudzieho slova

obojstranná obrna, ochrnutie najmä dolných končatín