Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

direktíva – význam cudzieho slova

pravidlo, smernica, návod činnosti