Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

direktórium – význam cudzieho slova

riaditeľstvo; dočasný vládny výbor