Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

direktórium - význam cudzieho slova

riaditeľstvo; dočasný vládny výbor