Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

direktný – význam cudzieho slova

priamy