Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

direktný - význam cudzieho slova

priamy