Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dirimovať – význam cudzieho slova

rozhodnúť v prípade rovnosti hlasu kolektívneho orgánu