Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

echofrázia - význam cudzieho slova

chorobné opakovanie počutého