Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

echofrázia – význam cudzieho slova

chorobné opakovanie počutého