Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

echokinéza - význam cudzieho slova

porucha jednania charakterizovaná napodobňovaním pohybov iných ľudí