Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

echokinéza – význam cudzieho slova

porucha jednania charakterizovaná napodobňovaním pohybov iných ľudí