Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

echolália – význam cudzieho slova

chorobné opakovanie počutého