Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

echolália - význam cudzieho slova

chorobné opakovanie počutého