Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

echolokácia – význam cudzieho slova

orientácia živočíchov v priestore pomocou vysielania a spätného príjmu ultrazvuku, napr. u netopierov