Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

echomímia – význam cudzieho slova

chorobné napodobňovanie výrazu tváre iného človeka