Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

edafón - význam cudzieho slova

súbor všetkých organizmov žijúcich v pôde