Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

edafológia – význam cudzieho slova

náuka o pôde