Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

edafológia - význam cudzieho slova

náuka o pôde