Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

editio princeps - význam cudzieho slova

prvé vydanie